DASHA SUSHKO

HEIGHT : 177
BUST : 81
WAIST : 58
HIPS : 87
HAIR : DARK BLONDE
EYES : BLUE
SHOES : 25-25.5

DASHA-SUSHKO_1.jpgDASHA-SUSHKO_2.jpgDASHA-SUSHKO_3.jpgDASHA-SUSHKO_4.jpgDASHA-SUSHKO_5.jpgDASHA-SUSHKO_6.jpgDASHA-SUSHKO_7.jpgDASHA-SUSHKO_8.jpgDASHA-SUSHKO_9.jpgDASHA-SUSHKO_10.jpgDASHA-SUSHKO_11.jpgDASHA-SUSHKO_12.jpgDASHA-SUSHKO_13.jpgDASHA-SUSHKO_14.jpgDASHA-SUSHKO_15.jpgDASHA-SUSHKO_16.jpgDASHA-SUSHKO_17.jpgDASHA-SUSHKO_18.jpgDASHA-SUSHKO_19.jpgDASHA-SUSHKO_20.jpgDASHA-SUSHKO_21.jpgDASHA-SUSHKO_22.jpgDASHA-SUSHKO_23.jpg

Page Top